6SHOME - Thiết bị thông minh
Rất nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi đang chờ đợi bạn
Ưu đãi lớn dành cho thành viên mới

Sử dụng dịch vụ

Điều kiện chính sách thành viên

1. Thẻ thành viên

Điều kiện cấp thẻ thành viên: Khi khách hàng mua hàng trên hệ thống Dola sẽ được cấp thẻ thành viên.

2. Thẻ VIP

Điều kiện nhận thẻ VIP:

+ Có giá trị tổng đơn hàng lớn hơn 15 triệu/ tháng

+ Mua hàng với giá trị 3 triệu trợ lên

+ Tham gia các hoạt động, chương trình khuyến mãi của Dola

Lưu ý: Hạn mức 10, 20, 30, 50,100 triệu đồng là tính từ thời điểm bắt đầu mua tới khi lên thẻ. Khi lên thẻ VIP và tích tiếp lên 20 đến 100 triệu, tổng tiền này là tính từ khi khách hàng mua lần đầu và cộng dồn lên.

Thanh toán: